Mateřská škola kulíšek 
s.r.o. 
a Veřejná dětská skupina 

„Budeš-li pozorně naslouchat dětem, budeš se pořád smát.“

Steve Allen

„Podporujeme podnikatele z nejbližšího okolí a nabízíme jim zapojení do projektu prostřednictvím garance místa jako benefitu pro zaměstnance….“
© 2024 Všechna práva vyhrazena | Mateřská škola Kulíšek s.r.o., Kostelec nad Labem
n

O nás

Jsme soukromá mateřská škola, která vznikla v roce 2009. Její název vznikl podle sovího trpaslíka – Kulíška nejmenšího – nejmenší sovičky Evropy.

Od roku 2020 jsme zahájili činnost podnikové dětské skupiny. Školka i dětská skupina se nachází v prostorách rodinného domu s vlastní zahradou. Cílem naší školky i dětské skupiny je zajistit šťastné, bezpečné prostředí a dobré podmínky pro vzdělání Vašich dětí.

Školka je určena dětem od 2 do 6 let a dětská skupina pro děti od 3 – 6 let. Náš kvalifikovaný tým naplní dny Vašich dětí množstvím aktivit, každé z dětí bude přirozenou, individuální cestou motivováno k rozvinutí jeho talentu a schopností. Využíváme prvků Montessori pedagogiky.

Snažíme se v dětech podpořit jeho individualitu a respektujeme potřeby každého jedince. Uplatňujeme pedagogický styl, který respektuje dítě jako jedinečnou osobnost, dítě má právo neúčastnit se nabízených činností mít svůj názor. Dbáme na soukromí dítěte.

Rané dětství je nejdůležitější a nejúchvatnější období v životě dítěte a naše školka poskytuje dětem téměř rodinné prostředí, které je stimulující, pozitivní a zdravé, aby pomáhalo dětem růst a učit se tak, aby dospěly v odpovědné a přemýšlivé lidi. Klademe důraz na přátelskou atmosféru, příjemné, podnětné a usměvavé prostředí.

Děti přijímáme v průběhu celého školního roku dle potřeb a zájmu rodičů.

Komunikaci s rodiči, omluvenky, docházky a další administrativní agendy u nás řešíme skrze mobilní aplikaci Twigsee.

náš tým

Bc. Lenka Krobová

Zakladatelka MŠ a dětské skupiny

Martina Sušilová

Asistent pedagoga

Štěpánka Slezová

Asistent pedagoga

Lenka Horňáková

Kontaktujte nás

Kontaktní údaje

Mateřská škola Kulíšek

Bc. Lenka Krobová

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

IČO: 24126462
Číslo účtu: 244508601/0300

180970 C, Městský soud v Praze

NTC učení

Zúčastnili jsme se kurzů pořádaného Centrem nadání o.s. ve spolupráci s Mensou České republiky „Mensa NTC Learning I.“ a Mensa NTC Learning II.“  a „Mensa NTC Learning III.“

Unikátní projekt, který vznikl z autorské dílny srbské Mensy. Autorem metody je srbský lékař – internista a neurolog – Dr. Ranko Rajovič a zabývá se rozvojem mentální kapacity dětí předškolního věku.

Tato metoda pracuje se systémem technik a speciálně sestavených cvičení, která vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku.

Jedná se o systémový metodický projekt pro učitelé předškolních zařízení. Pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání kognitivních schopností u dětí v předškolním věku.

Trénink je založený na poznatcích nejnovějších neurologických výzkumů mozku a kombinuje různé techniky – motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti a analytického myšlení, využití hudby a další – tak, aby stimuloval zvyšování počtu neuronových spojení (synapsí) v mozku.

Trénink přispívá k rozvoji pohybové koordinace a motorických schopností a pozitivně působí také v prevenci dyslexie a počínajících poruch učení.

Na vývoji tréninku se podílel expertní tým lékařů, psychologů a pedagogů z několika zemí a v současnosti je využíván národními Mensami v Itálii, Srbsku, Maďarsku, Slovinsku, Bosně a ve Francii. Do tohoto projektu je zapojeno mnoho mateřských škol po celém území ČR.

MŠ Kulíšek tuto metodu využívá již čtvrtým rokem. U dětí je velmi oblíbená. Smysl a efektivitu spatřujeme zejména v systematičnosti, promyšlenosti a každodenním opakování.

Více informací naleznete zde.

Kontaktujte nás

Veřejná Dětská skupina

Je určena pro děti od 3 do 6 (7) let. Kapacita skupiny je 12 dětí věkově smíšených.

Provoz zařízení je od 7:00 hod do 17:00 hod. a není přerušen ani v době školních prázdnin, jako jsou např. jarní, zimní, pololetní, letní apod.

Prostory jsou dostatečně velké a vyhovují nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava – přesnídávka, oběd, svačinka. Pitný režim je po celý den pobytu k dispozici.

Děti se snažíme vést k sebeobsluze a samostatnosti, využíváme prvky Montessori pedagogiky.

Režim dne

ČAS
AKTIVITA
7:00 – 8:30
příchod do Kulíška, volná hra
8:30 – 9:00
úklid, přivítání, příprava na dopolední činnost
9:00 – 9:30
řízená činnost
9:30 – 10:00
dopolední přesnídávka
10:00 – 10:30
pohybová činnost, výtvarná činnost, tanečky, dramatická činnost, hudební výchova (každý den jiná aktivita)
10:30 – 11:45
pobyt venku
11:50 – 12:00
hygiena, oběd
12:30 – 14:30
odpočinek
14:30 – 15:00
odpolední svačinka
15:00 – 17:00
pobyt na zahradě, volná hra, odchod dětí
Od 1. 1. 2022 dochází ke změně provozovatele Dětské skupiny Kulíšek.

Dokumenty

Zatím nemáme přidané žádné dokumenty.

Kontaktujte nás

Mateřská školka

Je určena dětem od 2 do 6 (7) let. Od roku 2015 je školka zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení a splňuje normy pro předškolní vzdělávání.

Nabízíme plnohodnotné a kvalitní vzdělávání, které zaručí připravenost na základní školu a poskytne pevné základy, vyrovnanost a úspěch v budoucím životě děti. Kapacita školky je 14 dětí věkově smíšených.

Režim dne

ČAS
AKTIVITA
7:00 – 8:30
nástup do Kulíška, volná hra
8:30 – 9:00
přivítání, ranní kruh, zdravotní cvičení
9:00 – 9:20
přesnídávka
9:20 – 9:45
řízená činnost
9:45 – 11:45
pobyt venku
11:45 – 12:30
hygiena, oběd
12:30 – 14:30
odpočinek
14:30 – 15:00
svačina
15:00 – 17:00
pobyt venku, volná hra, tělovýchovné aktivity, hry, rozcházení dětí

Dokumenty

Kontaktujte nás

Ceník Služeb

CENÍK platný od 1. 9. 2022
(školné + strava)
platnost v rámci 1 měsíce

1

CELODENNÍ ŠKOLNÉ

DOBA
CENA
měsíčně
6 700,- Kč + počet dní v měsíci x 80,- Kč
4 dny v týdnu
6 450, Kč + 16 x 80,- (1280,-) = 7 730,- Kč
3 dny v týdnu
5 750,- Kč + 12 x 80,- (960,-) = 6 710,- Kč
2 dny v týdnu
4 250,- Kč + 8 x 80,- (640,-) = 4 890,- Kč
2

PŮLDENNÍ ŠKOLNÉ

DOBA
CENA
5 dnů v týdnu
6 250,- Kč + počet dní v měsíci x 65,- Kč
4 dny v týdnu
5 950,- Kč + 16 x 65,- (1040,-) = 6 990,- Kč
3 dny v týdnu
5 300,- Kč + 12 x 65,- (780,-) = 6 080,- Kč
2 dny v týdnu
3 950,- Kč + 8 x 65,- (520,-) = 4 470,- Kč

Zvykací hodiny 120,- Kč/hodina
Dopolední přesnídávka 20,- Kč
Oběd 60,- Kč
Odpolední svačina 20,- Kč

U celodenní a půldenní docházky 5 dní v týdnu není možná náhrada. U ostatní docházky možná náhrada v rámci daného měsíce. Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Kontaktujte nás